การคืนสินค้า

หากท่านต้องการคืนสินค้า กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างนี้ให้สมบูรณ์

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชื่อ:* นามสกุล:* อีเมล์:* เบอร์โทรศัพท์:*
เลขที่รายการสั่งซื้อ:* วันที่สั่งซื้อ:

ข้อมูลสินค้าและเหตุผลในการคืนสินค้า

ชื่อสินค้า:*
รหัสสินค้า:*
จำนวน:

เหตุผลในการคืนสินค้า:*

ท่านได้เปิดสินค้าแล้วใช่หรือไม่:หากมีตำหนิ หรือ อื่นๆ โปรดระบุ:
กรุณากรอกรหัสที่ท่านเห็นด้านล่างนี้: